15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında, demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz. #15temmuz #demokrasivemillibirlikgünü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

4-5 Mayıs Mordoğan-Karaburun Hıdrellez Şenlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

Belediye Başkanımız Av.İlkay Girgin ERDOĞAN, İki Dönem Mordoğan bir Dönem Karaburun Belediye Başkanlığını yapan Ahmet ÇAKIR'dan görevi teslim aldı

Duyurlar

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Saip Mahallesi, 525-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-561-562-563-564-565 ve 567 parseller civarındaki gayrimenkullere 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan 108 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli aynı yasanın 19. maddesine göre Belediye Encümeninin 28.02.2018 tarih 63917418-110.04-046 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 08.01.2019 tarihinden itibaren bir ay (otuzgün) süre ile ilgililerin incelemesine sunulmak üzere Belediyemiz Fen İşleri binasında askıya çıkarılmıştır. Parselasyon planı ilan süresi bitiminde askıdan indirilerek tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

**************************************************************

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Saip Mahallesi, 44-46-48-49-50-51-53-55-56-57-58-59-78-422-599-1155-1156-1157 nolu parseller ile 106 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 107 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 108 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 112 ada 1-2 ve 4 nolu parseller civarındaki gayrimenkullere 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan 110 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli aynı yasanın 19. maddesine göre Belediye Encümeninin 24.10.2018 tarih 63917418-110.04-294 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 08.01.2019 tarihinden itibaren bir ay (otuzgün) süre ile ilgililerin incelemesine sunulmak üzere Belediyemiz Fen İşleri binasında askıya çıkarılmıştır. Parselasyon planı ilan süresi bitiminde askıdan indirilerek tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Mordoğan Mahallesi 3260 ve 1731 parsellerde proje çalışmaları devam eden ‘’İtfaiye Grup Binası’’ doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2018 tarih 05.982 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onaylandığına ve ilgililerin incelemesi için 07.01.2019 tarihinden itibaren bir ay(otuz gün) süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İmar planı değişikliği İlan süresi bitiminde askıdan indirilerek kesinleşecektir. 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

KAMUOYUNA DUYURULUR

GECE PAZARI SON BAŞVURU TARİHİ 21 MAYIS SALI

KARABURUN GECE PAZARI İÇİN BAŞVURULAR 21 MAYIS SALI GÜNÜ SONA ERECEKTİR. BAŞVURULAR DİLEKÇE VE İKAMETGAH BELGESİ İLE KARABURUN BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR.

Hava Durumu

KARABURUN

Özel Çevre Koruma Bölgesi

Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı kanunun 20.maddesi gereğince aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Haziran Pazartesi  Saat:15.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.

2-İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı’nın 24.05.2019 Tarih ve 124407 sayılı yazısıyla Belediyemiz Mordoğan Hizmet Binasındaki 2 adet oda tahsisi talebinin görüşülmesi.

3-Rüzgar Enerji  santallerine ait proje inceleme ve onay ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi

. 4-Güneş enerji santrallerine ait proje inceleme ve onay ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi

5-Rüzgar enerji santrallerine ait Yapı Kullanma İzni tetkik ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6-Güneş enerji santrallerine ait Yapı Kullanma İzni tetkik ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

7-Rüzgar enerji santrallerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcının yeniden tespitinin görüşülmesi.

8-Güneş enerji santrallerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcının belirlenmesinin görüşülmesi.

9-Tarifeler listesinin 1.2.1 İmar ile ilgili ücretler kısmının sonuna (11)  nolu ve ” Kazı ve dolgu için ayrı ayrı alınır” dip notunun eklenmesinin görüşülmesi.

10-Tembihnamenin 4 nolu kalemindeki 480 TL olan miktarın (5.000) TL olarak verilmesi talebinin görüşülmesi.

11-Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında bulunan 8535 unvan kodlu ” Sosyolog ” unvanlı kadronun aynı sınıfta olmak üzere 8500 unvan kodlu Mühendis olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

 

Ana sayfa