Duyurlar

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Saip Mahallesi, 525-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-561-562-563-564-565 ve 567 parseller civarındaki gayrimenkullere 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan 108 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli aynı yasanın 19. maddesine göre Belediye Encümeninin 28.02.2018 tarih 63917418-110.04-046 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 08.01.2019 tarihinden itibaren bir ay (otuzgün) süre ile ilgililerin incelemesine sunulmak üzere Belediyemiz Fen İşleri binasında askıya çıkarılmıştır. Parselasyon planı ilan süresi bitiminde askıdan indirilerek tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

**************************************************************

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Saip Mahallesi, 44-46-48-49-50-51-53-55-56-57-58-59-78-422-599-1155-1156-1157 nolu parseller ile 106 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 107 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 108 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 112 ada 1-2 ve 4 nolu parseller civarındaki gayrimenkullere 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan 110 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli aynı yasanın 19. maddesine göre Belediye Encümeninin 24.10.2018 tarih 63917418-110.04-294 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 08.01.2019 tarihinden itibaren bir ay (otuzgün) süre ile ilgililerin incelemesine sunulmak üzere Belediyemiz Fen İşleri binasında askıya çıkarılmıştır. Parselasyon planı ilan süresi bitiminde askıdan indirilerek tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Mordoğan Mahallesi 3260 ve 1731 parsellerde proje çalışmaları devam eden ‘’İtfaiye Grup Binası’’ doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2018 tarih 05.982 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onaylandığına ve ilgililerin incelemesi için 07.01.2019 tarihinden itibaren bir ay(otuz gün) süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İmar planı değişikliği İlan süresi bitiminde askıdan indirilerek kesinleşecektir. 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Hava Durumu

KARABURUN

Özel Çevre Koruma Bölgesi

02 AĞUSTOS MECLİS GÜNDEMİ

 

Ana sayfa