3260 ve 1731 parseller PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye sınırlarımız içerisinde kalmakta olan Mordoğan Mahallesi 3260 ve 1731 parsellerde proje çalışmaları devam eden ‘’İtfaiye Grup Binası’’ doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2018 tarih 05.982 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onaylandığına ve ilgililerin incelemesi için 07.01.2019 tarihinden itibaren bir ay(otuz gün) süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İmar planı değişikliği İlan süresi bitiminde askıdan indirilerek kesinleşecektir. 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

3260 ve 1731 parseller PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU