Asker Aile Yardımı

Asker Aile Yardımı

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7’ye göre yardım yapabilmek için;

Anne, Baba ve Eş için İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Başvuruda bulunacak kişi adına (anne, baba, eş) ikametgah belgesi (ilmühaberi) – Mahalle muhtarlığından alınacak,
2. Başvuruda bulunacak kişi adına (anne, baba, eş) Aile Sicil Beyannamesi – Mahalle muhtarlığından alınacak,
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – Karaburun Nüfus Dairesi’nden alınacak. (Hükümet Konağı’nda)

Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Koşullar Gereklidir?

1. Yardım alacak kişinin son altı ay içinde bulunduğu belediyede (Karaburun’da) oturması,
2. Askere giden kişinin en az 45 günü doldurduktan sonra ilgilinin müracaat etmesi,
3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi Servisi’nin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesi, Mahalle Muhtarlığı, Karaburun Vergi Dairesi, Karaburun Belediyesi Emlak Vergi Dairesi, Karaburun Trafik Tescil Müdürlüğü’ne onaylatılması gerekmektedir.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri Belediyeye müracaat ettiklerinde; Zabıta Müdürlüğü’nce onaylanacak Araştırma Formu  doldurulacak, bizzat başvuruyu yapan kişiden imzalı beyanname alınacaktır.
Mal varlığının olup olmadığı, eğer varsa ne kadar gelir getirdiği, ailenin gelir durumu Belediye Encümenince değerlendirilecek, uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.