İşyeri Kiralama İhalesi

Mülkiyeti Belediyemize  Merkez Mahallesi Atatürk Cad. Cumhuriyet İşmerkezi No:30 adrsinde bulunan işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuun’unun 45.maddesine istinaden üç yıl süreyle kiraya verilecektir.