KARABURUN LEVREK AVI YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI

10. KARABURUN LEVREK AVI YARIŞMASI YARIŞMA KOŞULLARI

(12-13 OCAK 2019)

 1. Yarışma, kendini amatör balıkçı olarak tanımlayan 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır. 18 yaşın altında bulunan genç yarışmacılar da veli muvafakati ile yarışmaya katılabileceklerdir.
 2. Yarışmacıların can ve mal güvenliği kendi sorumlulukları altındadır. Bu konuda Karaburun Belediyesi ve organizasyon sorumlu tutulamaz.
 3. Geçmiş yıllardaki avcılığın yemli ve at çek disiplinin bir arada yapılmasının yarışmanın yapılacağı merada doğurduğu güçlüklerden ve özellikle yarışmacılardan kaynaklı şikâyetlerden dolayı bu yılki 10. Karaburun Levrek Avı Yarışmasında av stili olarak sadece at-çek (spin) tekniği kullanılacaktır. Yine sadece at-çek disiplini kullanılarak yapılmak üzere bir de kalamar kategorisi eklenmiştir.
 4. At-çek avcılıkta kullanılan sert kandırıcılar ve silikon kandırıcılar dışında, organik (canlı ya da cansız) yem kullanmak ve yemleme yapmak yasaktır.
 5. Denize ve çevreye olan duyarlılık bilinci gereği yarışma alanını, çevresini ve denizi kirletici tutum ve davranışlarda bulunulmayacaktır.
 6. Levrek avı kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncüye, kalamar avı kategorisinde ise sadece birinci yarışmacıya ödül verilecektir.
 7. Yarışmacılar her iki kategoride de yarışmaya katılmış sayılır ve aynı yarışmacı her iki kategoride de ödül alabilir.
 8. Yarışmaya internet üzerinden son müracaat tarihi 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 16.30 olup, 600 müracaat ile sınırlandırılmıştır. Müracaatların www.karaburun.bel.tr sayfasında bulunan link üzerinden adı soyadı, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve cep telefonu numarası ile yapılması gerekmektedir.
 9. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapmış bulunan yarışmacılar 12.01.2018 Cumartesi günü komite tarafından hazırlanacak olan kayıt masasına saat 14.00 ile 18.00 arasında bizzat müracaat ederek, kesin katılım listesini imzalayıp yarışmacı numarasını ihtiva eden kol bandını teslim alarak yarışmaya katılma hakkını elde eder.
 10. Yarışmacı kol bandı yarışma süresince katılımcının kolunda numara okunabilecek şekilde takılı bulunmak zorundadır. Katılımcı ile ilgili bütün iş ve işlemler bu numara üzerinden yürütülecektir.
 11. Balık tutan yarışmacının; tuttuğu balık, balığın gramajını gösteren hakem tartısı ve kol bandı numarasının birlikte görülebileceği tek kare fotoğraf hakem tarafından çekilerek anında masa hakemlerine rapor edilecektir.
 12. Mordoğan 1 No’lu Balıkçı Barınağı içinde ve mendireklerin iç ve dışında karadan ve kıyıya bağlanmış (açılmadan) tekneler üzerinden avlanılabilecektir. Denize girerek avlanmak yasaktır.  
 13. Yarışmada hedef balık levrektir. Yakalanan levreklerden 40 santimin altında olanlar değerlendirme dışı olacaktır. Hedef balığın levrek olmasıyla birlikte, genel hava ve su şartlarına bağlı olarak levreğin yeterli olmaması durumunda, ilk üç dereceyi paylaşacak sayıda katılımcı bulunmadığında tutulan diğer balıklar değerlendirmeye alınacak ve bu balıklar da yine gramajlarına göre tabloda verilen katsayılarla çarpılacaklardır.
 14. Yarışmacılar aynı anda 1 adetten fazla olta kullanamazlar. Her bir sahte yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta takımına eşdeğer olarak değerlendirilir. 
 15. Yarışma 12 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak, 13 Ocak Pazar günü saat 08.30’da son bulacaktır. Yarışmanın bitiş anında oltaya takılmış olan herhangi bir balık var ise, balık çekilene kadar beklenilecektir. 
 16. Yarışmacılar tuttukları balıkları muhafaza etmek için yanlarında uygun ölçülerde kap veya çanta bulundurmak zorundadır. Balık tutulduğunda hakemlere bilgi verilecek ve balığın kayıt altına alınması sağlanacaktır. Tutulan balıkların yarışma sonunda canlı veya ölü olmaları, sonucu etkilemeyecektir. 
 17. Yarışma şartnamesine uymayan yarışmacılar diskalifiye edilir. Avlanma sırasında kural dışı yapılacak hareketler gezici hakemler tarafından, masa hakemlerine bildirilecektir. 
 18. Yarışma süresince levrek dışında tutulacak balıklar amatör balıkçılığını düzenleyen tebliğe ve yarışma koşulları içinde belirtilen tür ve en az boy limitlerine uygun olduğu takdirde yarışmacılar tarafından alıkonulabilir. Bu balıklar da kayıt altına alınacak ve sadece levreğin yeterli miktarda çıkmaması durumunda değerlendirmeye alınacaklardır.
 19. Günlük limit olan 5 kilogramın aşılması durumunda tutanak hazırlanarak balıklar salınacaktır. Tutanakta balıkların boy ve kilosu mutlaka bulunacaktır. 
 20. Yarışmacılar tuttukları balıklar için kendi kullanacakları kepçe ve kakıç dışında başkalarından hiçbir şekilde yardım alamazlar. 
 21. Gerek görülürse yarışmacılar tuttukları balıkları yarışmanın bitiminden sonra, masa hakemlerine teslim edecek, ağırlıkları ve boyları tekrar kaydedildikten sonra balıklar yarışmacıya iade edilecektir. Masa hakemlerince yapılacak puanlama neticesinde dereceye girenler belirlenerek ilan edilecektir. Puanlama, balığın gramajının aşağıdaki tabloda verilen katsayılarla çarpılmasıyla hesaplanacaktır.
Gram aralığına göre katsayılar (Balık)
0-999 gr. 1000-1999 gr. 2000-2999 gr. 3000-3999 gr. 4000-4999 gr. 5000+… gr.
1 2 3 4 5 10

Örneğin;

Ahmet adlı yarışmacının üç tane 1.500 gram levrek tuttuğunu,

Mehmet isimli yarışmacının ise bir tane 3.500 gram levrek tuttuğunu varsayalım.

Ahmet 1500 X 3 = 4.500 gram balık için 4.500 X 2 = 9.000 puan alacak.

Mehmet 3.500 X 1 = 3.500 gram balık için 3.500 X 4 = 14.000 puan alacak.

 • Kalamar için de aşağıdaki tablo kullanılacak ve sadece en çok puanı alarak birinci olan yarışmacıya ödül verilecektir.
Gram aralığına göre katsayılar (Kalamar )
0-249 gr. 250-499 gr. 500-999 gr. 1000-1999 gr. 2000-4999 gr. 5000+… gr.
0 1 2 3 4 5
 • Yarışmaya katılanlar yukarıdaki katılma koşullarını ve hakem kararlarını kabul etmiş sayılırlar. 
 • Sponsorlar; Deniz Dükkanı, Lahur Marine, Shimano dur.
NOT: İlk üç dereceyi paylaşacak sayıda yarışmacı levrek tutamadığında;            Değerlendirmeye alınacak balık türleri ve en az boy limitleri aşağıda belirtilmiştir.
          Belirtilen türlerin dışında avlanan balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Türler Boy limiti (En az) Türler Boy limiti (En az) Türler Boy limiti (En az)
Akya 40 cm. Karagöz 20 cm. Pisi / Dil 22 cm.
Baraküda/Iskarmoz 40 cm. Kefal 22 cm. Sargos 22 cm.
Barbunya 15 cm. Kılıç 125 cm. Sinagrit 35 cm.
Çipura 22 cm. Kolyoz 20 cm. Uskumru 22 cm.
Eşkina 25 cm. Lambuka 40 cm. Zargana 50 cm.
Fangri Mercan 20 cm. Levrek 40 cm. Kalamar 250 gr.
İskorpit 25 cm. Lüfer 22 cm.    
İspari İsparoz 20 cm. Mercan 20 cm.    
İstavrit 18 cm. Orkinos 115 cm.    
Kalkan 45 cm. Palamut 30 cm.    

10. KARABURUN LEVREK AVI YARIŞMASI ORGANİZASYON KOMİTESİ

Ahmet ÇAKIR                                                    Ahmet LAHUR                                  Ercan EKİZTAŞ

Karaburun Belediye Başkanı                      Lahur Marine (Sponsor)                              Karaburun Belediyesi

                                                                                                                                             Bayındırlık Kısım Amir Yrd.