Tarihçe

Karaburun Belediyesi Ambleminde halen bulunan 1902 Tarihi bile Karaburun Belediyesi’ nin ne kadar eski ve köklü olduğunun göstergesidir. Oysa yapılan araştırmalar ve incelenen Devlet-i Osmaniye, Aydın ve İzmir Vilayetleri Salnameleri ve nihayet T.C.Devlet Salnamelerindeki kayıtlar Belediyemizin tarihini çok daha gerilere taşımaktadır. Bu Salnamelerdeki ilk Belediye Reisi kaydı 1881-1886 yıllarında bu görevde bulunan Mehmet Ali Efendiile başlamaktadır.

Karaburun’ un 1910 Yılında Kaza olduğu göz önüne alınırsa, Belediye oluşumunun Karaburun’ un önce Aydın Vilayeti, sonra Çeşme Kazası ve nihayet İzmir Vilayetine bağlı olarak süren Nahiyelik döneminde başladığı anlaşılır. 1900 yılında “Karaburun Kazası” kurulduktan sonra oluşan Belediye yapısı, ambleme kuruluş yılı olarak 1902 tarihinin yazılmasına neden olmuş olabilir.

Salnamelerde rastlanan ilk kayıtlardan itibaren Karaburun’ da görev yapmış ve kendilerini her zaman minnet ve şükran duygularıyla anacağımız Belediye Başkanlarımız şunlardır.

 

YILBELEDİYE BAŞKANI
1881-1886Mehmet Ali Efendi
1886-1887Murad Efendi
1887-1888İsmail Efendi
1888-1895Murad Efendi
1895-1898Hafız Mehmet Efendi
1898-1899Ahmet Münir Efendi
1900-1901Hafız Mehmet Efendi
1901-1902Hüseyin Hüsnü Efendi
1902-1903Ali Bey
1903-1904Murad Efendi
1904-1905Muharrem Bey
1905-1908Ali Rasih
1908-1909Yanako Efendi
1909-1910(Bilinmiyor)
1910-1911Mehmet Hikmet
1911-1922 Hacı Hafız Mehmet Efendi
1922-1923Hasan Bey
1923-1924Muhiddin Bey veya Ahmet Efendi
1925-1926İsmail Hakkı Bey
1926-1927Emin Bey
1927-1928Cevad Bey
1928-1929Muhiddin Bey
1929-1937Mehmet Remzi
1937-1950Ziya Solakoğlu
1950-1959Halil Kırant
1959-1963Mehmet Remzi Güneri
1963-1980İsmet Kırant
1980-1983Kamuran Çınar (Atanmış Bel.Bşk.)
1983-1993Faruk Kartal
1993-1995Fehim Aytekin (Görev süresi içinde vefat etmiştir.)
1995-1998Ali Argun Kuleli
1999-2004Salih Akdeniz
2004-2014H. Serdar Yasa
2014 –Ahmet ÇAKIR