Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

1. Yapı Kullanma izni istemi içeren dilekçe
2. Tapu kaydı bilgileri
3. Karaburun Vergi Dairesi’nden İlişki Kesme Belgesi
4. Dış Kanal Belgesi ( İZSU )
5. PTT Uygunluk Yazısı
6. Proje Müellifleri Raporu
7. Yapı Denetim Kuruluşunun İş Bitirme raporu
8. Cephe Fotoğrafları – 13×18 cm (ikişer adet)
9. Emlak / Çevre Temizlik Vergisi Yoktur yazısı
10. SSK’dan alınan borcu yoktur belgesi
11. Bina Asansörlü ise;
· Asansör Muayene Raporu
· Tesisat Raporu
· Fen vizesi
· Tapu Dairesinden cins tasdiki yazısı
12. Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda)
13. Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire Başkanlığından onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa)
14. Yapı denetimsiz binalarda iş bitirme ve taahhütname belgesi

Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır?

Yapı Kullanma İzni almak için binalardaki bağımsız bölüm sahipleri veya vekalet verdikleri kişi dilekçe, tapu fotokopisi ve gerekli belgelerle Belediyeye başvurmalıdır.

Yapı Kullanma izni verilebilmesi için yapının aplikasyon, temel, su basman, ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması zorunludur. Başvuruyu alan yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binada herhangi bir aykırılık yoksa gerekli emniyet tedbirleri alınmışsa yapının fenni sorumlusu veya yapı denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir.

Yapı Kullanma İzni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri yaptırılabilir.